Produkter til behandling av skadedjur.

Skadedjursbehandling är ett stort och svårt ämne. Det är alltid bättre att jobba med förberedelse, än att vänta till att skadan har inträffat. Vi har produkter till både före och efter. När man ska behandla sina växter mot skadedjur, är det viktigt att veta vilket djur det handlar om. Då det finns olika behandlingar man använder till olika djur. De arbetar olika och skadar växterna olika.

Filter