LED

LED har gradvis vunnit mer och mer in i ”odlarvärlden”. Fördelarna inkluderar t.ex. den mycket lilla värmeavgivningen och även LED:s något längre livslängd än en vanlig glödlampa. En glödlampa tänds eftersom en glödtråd värms upp av elektrisk energi. En LED-lampa tänds eftersom elektrisk energi direkt omvandlas till ljusenergi. LED-lampor blir därför inte alls lika varma som vanliga glödlampor och därmed blir slitaget betydligt mindre. Förkortningen ”LED” betyder Light Emitting Diode.

 

Filter